PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

BAHAGIAN PENTADBIRAN

1. Menyelaras aktiviti-aktiviti jabatan.

2. Mengendalikan urusan perjawatan dan pengurusan sumber manusia.

3. Menguruskan urusan pelaksanaan gaji, kenaikan gaji dan elaun.

4. Mengendalikan semua program latihan.

5. Menguruskan urusan peperiksaan, kursus, cuti dan lain-lain.

BAHAGIAN KEWANGAN

1. Menguruskan penerimaan hasil-hasil Majlis.
2. Menyediakan Penyata Kewangan.
3. Menyelenggara rekod hasil yang diterima.
4. Membuat pembayaran ke atas tuntutan daripada pembekal dan kakitangan.
5. Mengurus pentadbiran kewangan Majlis.
6. Mengurus pemeriksaan harta modal dan aset alih.
7. Penilaian hartanah.
8. Pendaftaran urusan pindah hak milik pegangan / geran.
9. Tuntutan cukai pintu dan ses tanah.

BAHAGIAN PENGUATKUASAAN

1. Penguatkuasaan undang-undang.
2. Rondaan seluruh kawasan perkadaran.
3. Siasatan aduan.
4. Operasi roboh bangunan.
5. Aduan awam.
6. Operasi penjaja tanpa lesen.
7. Operasi jentera berat.
8. Operasi haiwan merayau.
9. Operasi bersepadu.
10. Penyampaian saman.
11. Kawalan keselamatan.
12. Turunkan kain rentang / banting.

BAHAGIAN KESIHATAN & PERSEKITARAN LUAR BANDAR

1. Memberi perkhidmatan perbandaran yang bersih dan indah.
2. Menganjurkan program-program berkaitan alam sekitar.
3. Menganjurkan program bersama masyarakat.
4. Menjalankan kerja-kerja kawalan penyakit berjangkit.
5. Menjalankan persampelan makanan dan pemeriksaan premis.
6. Menyelesaikan aduan dan isu berkaitan masalah kesihatan awam.
7. Menjalankan pemeriksaan Pasar, Tempat Awam, Tandas dan lain-lain.
8. Pengurusan sisa pepejal yang cekap.

BAHAGIAN KEJURUTERAAN

1. Perancangan projek.
2. Tawaran projek.
3. Pemantauan projek.
4. Pembayaran projek.
5. Pelan bangunan.
6. Pelan kejuruteraan.
7. Permohonan building plan approval.
8. Permohonan sijil menduduki (OC).
9. Permohonan kelulusan pelan pembahagian/ penyambungan tanah.
10. Permohonan kelulusan pelan renovasi.
11. Permit pembangunan sementara.
12. Pemantauan projek.
13. Menyelenggara bangunan Majlis.
14. Menyelenggara lampu jalan dan hiasan.
15. Menyelenggara parit dan jalan.
16. menyediakan kemudahan dan peralatan taman awam.

UNIT PPR (Program Perumahan Rakyat)

1. Mengurus proses pemilihan permohon yang layak menyewa rumah Program Perumahan Rakyat(PPR).

2. Mengemaskini rekod individu yang menyewa bagi bayaran dan tunggakan sewa.

3. Menjalankan pemeriksaan dan pemantauan berkala ke setiap perumahan untuk mengemaskini rekod penyewaan.

4. Mengurus tawaran sekaligus tawaran semula.

UNIT ICT

1. Menyelenggara peralatan IT Jabatan.
2. Menyelenggara perisian aplikasi Jabatan.
3. Menyelenggara Sistem Rangkaian Jabatan.
4. Membangun dan menyelenggara Portal/Laman sesawang dan Multimedia Jabatan.
5. Mengurus merangka pelan strategic ICT Jabatan.
6. Memastikan keselamatan Sistem Rangkaian komputer web server bagi aplikasi Jabatan.
7. Melaksanakan tugas-tugas berkaitan pengurusan peralatan ICT Jabatan.

MDPTNPAY (Pembayaran)

Sebuah portal bagi transaksi pembayaran melibatkan Majlis Daerah Putatan

E-ADUAN MDPTN

E-Aduan ini dikhaskan bagi Daerah Putatan sahaja, bagi memudahkan penduduk Putatan untuk menyalurkan aduan atau isu-isu berkenaan Perkhidmatan Majlis Daerah Putatan dengan cepat dan mudah.sila tekan link aduan dibawah atau sila Scan Barcode pada gambar e-aduan Majlis Daerah Putatan. PERINGATAN : sila isi maklumat-maklumat yang diperlukan dengan betul dan tepat.

footer.html