VISI, MISI & OBJEKTIF

VISI, MISI & OBJEKTIF

Menjadikan Sebuah Daerah Terdiri Daripada Individu, Masyarakat Dan Keluarga Yang Bersih Dan Sihat Serta Memupuk Budaya Bertanggungjawab Dalam Menjaga Kebersihan Dan Kesihatan.

Memberi Perkhidmatan Berkualiti Dan Memuaskan Untuk Memenuhi Keperluan Pelanggan Serta Memberi Kesedaran Kepada Rakyat Bahawa Kesihatan Dan Kebersihan Adalah Sangat Penting Dalam Kehidupan.

OBJEKTIF PENUBUHAN MAJLIS DAERAH PUTATAN:

1. Mewujudkan satu Penguasa Tempatan yang Berkewibawaan dan Berkemampuan.

2. Mewujudkan Pembangunan Daerah yang tersusun, terancang dan moden.

3. Memberi kemudahan-kemudahan kepada penduduk-penduduk terutama sekali dalam kawasan perkadaran seperti perkhidmatan pemungutan sampah, pemotongan rumput, pembersihan perparitan, lampu-lampu jalan raya, loji dan saluran najis di samping mengenakan cukai-cukai pintu bagi tujuan perbelanjaan Pengurusan Pentadbiran Majlis.

4. Mewujudkan suasana Bandar yang indah dengan perlanskapan yang teratur dan tahap kebersihan yang tinggi.

5. Memberi perkhidmatan-perkhidmatan kebersihan, lampu-lampu jalan dan penyelenggaraan jalan-jalan di kawasan luar perkadaran Majlis.

footer.html