KE LAMAN WEB MAJLIS DAERAH PUTATAN KE LAMAN WEB MAJLIS DAERAH PUTATAN
UNIT ICT


1.Pengenalan
Melaksanakan kerja Perancangan Pembangunan dan Pengurusan teknologi maklumat dengan cekap dan berkesan bagi merialisasikan matlamat Majlis Daerah Putatan dalam perancangan permodenan pembangunan dan kemudahan sosial ekonomi, serta perkhimatan terbaik kepada orang awam seiring keperluan ICT yang semakin meningkat khasnya di Majlis Daerah Putatan dan di Malaysia secara amnya. Unit ICT ini mengawal dan juga menyelenggarakan perisian aplikasi sistem serta perkakasan komputer dan memastikan keadaan rangkaian komputer berada di dalam keadaan baik tanpa gangguan.

2.Objektif
• Mempertingkatkan kecekapan jentera dan sistem pengurusan Majlis melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT.

3.Fungsi Bahagian
• Menyelenggara peralatan IT Jabatan
• Menyelenggara perisian aplikasi Jabatan
• Menyelenggara Sistem Rangkaian Jabatan
• Membangun dan menyelenggara Portal/Laman sesawang dan Multimedia Jabatan
• Mengurus merangka pelan strategic ICT Jabatan
• Memastikan keselamatan Sistem Rangkaian komputer web server bagi aplikasi Jabatan
• Merancang dan menyelenggara keselamatan perkakasan dan rangkaian (firewall dan antivirus)
• Memberi khidmat bantuan teknikal dan khidmat sokongan pengguna kepada kakitangan Majlis
• Penyelenggaraan dan penambahbaikan sistem dan aplikasi yang digunapakai di Majlis
• Melaksanakan tugas-tugas berkaitan pengurusan peralatan ICT Jabatan.


>KLIK “LINK DIBAWAH” UNTUK MEMAPARKAN DASHBOARD KAKITANGAN<
KLIK SINI UNTUK PAPARAN DASHBOARD KAKITANGAN