KE LAMAN WEB MAJLIS DAERAH PUTATAN KE LAMAN WEB MAJLIS DAERAH PUTATAN
Borang SoalSelidik MurniNet


Borang SoalSelidik Murninet Bagi Penduduk Daerah Putatan Sahaja (ONLINE)

Pusat Operasi MURNINets Kebangsaan (POMK), PLANMalaysia sedang melaksanakan kajian soal selidik di bawah PROGRAM JARINGAN PENUNJUK PEMBANGUNAN MAMPAN BANDAR LUAR BANDAR MALAYSIA (MURNInets), PLANMalaysia, Kementerian Wilayah Persekutuan. SEMUA MAKLUMAT YANG DIBERIKAN ADALAH SULIT dan hanya digunakan untuk tujuan penyelidikan sahaja.

**Hubungi Peg. Penyelaras Data MurniNet Bagi Dapatkan No. Siri SoalSelidik ( Whatsapp Number : 011 5110 6103 - Dennis)**

👉 SILA KLIK SINI👈
iPortfolio MDPTN


**iPortfolio**

Sistem iPortfolio Perkhidmatan Negeri Sabah merupakan sistem yang dibangunkan untuk merekod MyPortfolio, iaitu dokumen rujukan rasmi yang menghuraikan maklumat pewujudan jawatan, proses kerja dan panduan menjalankan tugas bagi jawatan tersebut dalam sesebuah organisasi secara digital.

👉 SILA KLIK SINI👈
KKTP e-Services


Portal Web KKTP. Pembayaran Online. PBT e-Services. e-Aduan. e-Cadangan. Tutorial. OK. KKTP e-Services. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah.

👉 SILA KLIK SINI👈