KE LAMAN WEB MAJLIS DAERAH PUTATAN KE LAMAN WEB MAJLIS DAERAH PUTATAN
Punca Kuasa / Undang- Undang Majlis Daerah Putatan


PUNCA KUASA


1) Ordinan Kerajaan Tempatan 1961.

2) Arahan Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan 1961 (F.I).

3) Suratcara Majlis Daerah ( Instrument ).

4) Perintah Tetap ( Standing Order ).

5) Ordinan Hiburan Awam 1985.

6) Pekeliling.


Undang-Undang Am Majlis Daerah


1. Undang-undang Kecil Majlis Daerah Putatan( Anti Sampah-sarap), 2010.

2. Undang-undang Kecil Majlis Daerah Putatan (Penjaja), 2010.

3. Undang-undang Kecil Majlis Daerah Putatan (Pasar), 2010.

4. Undang-undang Kecil Majlis Daerah Putatan (Bangunan), 2022

5. Undang-undang Kecil Majlis Daerah Putatan (Tamu), 2010.

6. Undang-undang Kecil Majlis Daerah Putatan (Pengiklanan), 2010.

7. Undang-undang Kecil Majlis Daerah Putatan (Pendandan Rambut Dan Jurusolek), 2010.

8. Undang-undang Kecil Majlis Daerah Putatan (Hotel dan rumah tumpangan), 2010.

9. Undang-undang Kecil Majlis Daerah Putatan (Makanan dan premis makanan), 2010.

10. Undang-undang Kecil Majlis Daerah Putatan (Berniaga Skrap),2010.

11. Undang-undang Kecil Majlis Daerah Putatan (Perdagangan Mengganggu), 2010.

12. Ungang-undang Kecil Majlis Daerah Putatan (Menkompaun Kesalahan-Kesalahan), 2010.

13. Undang-undang Kecil Majlis Daerah Putatan (Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan),2014 .

14. Undang-undang Kecil Majlis Daerah Putatan (Pengasingan dan Pelupusan), 2016.