KE LAMAN WEB MAJLIS DAERAH PUTATAN KE LAMAN WEB MAJLIS DAERAH PUTATAN
Objektif Majlis Daerah Putatan


➽ Objektif penubuhan Majlis Daerah Putatan adalah:


①. Mewujudkan satu Penguasa Tempatan yang Berkewibawaan dan Berkemampuan.

②. Mewujudkan Pembangunan Daerah yang tersusun, terancang dan moden.

③. Memberi kemudahan-kemudahan kepada penduduk-penduduk terutama sekali dalam kawasan perkadaran seperti perkhidmatan pemungutan sampah, pemotongan rumput, pembersihan perparitan, lampu-lampu jalanraya, loji dan saluran najis di samping mengenakan cukai-cukai pintu bagi tujuan perbelanjaan Pengurusan Pentadbiran Majlis.

④. Mewujudkan suasana Bandar yang indah dengan perlanskapan yang teratur dan tahap kebersihan yang tinggi.

⑤. Memberi perkhidmatan-perkhidmatan kebersihan, lampu-lampu jalan dan penyelenggaraan jalan-jalan di kawasan luar perkadaran Majlis.