KE LAMAN WEB MAJLIS DAERAH PUTATAN KE LAMAN WEB MAJLIS DAERAH PUTATAN
KAWASAN PERKADARAN MAJLIS DAERAH PUTATAN


INFO-INFO

+Luas kawasan perkadaran – 29.7 km persegi (7,339.03 ekar).

+Luas kawasan percukaian – 1,225.78 hektar (3,029.83 ekar).

+Penduduk dalam daerah : 55,864 (2010), 73,316 (2033).

+Jumlah Isirumah : 11,351 (2010)

+Kepadatan penduduk daerah : 1,345 org per km persegi.

+Jumlah taman perumahan : 52 buah.

+Pembayar cukai : 10,433 (2018).

+Jumlah lesen operasi perniagaan : 791 (2018).