MAJLIS DAERAH PUTATAN MAJLIS DAERAH PUTATAN
UNIT IT / ICTUNIT ICT (Sistem Maklumat)

Fungsi:

1. Menyelenggara peralatan IT Jabatan.

2. Menyelenggara perisian aplikasi Jabatan.

3. Menyelenggara Sistem Rangkaian Jabatan.

4. Membangun dan menyelenggara Portal/Laman sesawang dan Multimedia Jabatan.

5. Mengurus merangka pelan strategic ICT Jabatan.

6. Memastikan keselamatan Sistem Rangkaian komputer web server bagi aplikasi Jabatan.

7. Merancang dan menyelenggara keselamatan perkakasan dan rangkaian (firewall dan antivirus).

8. Memberi khidmat bantuan teknikal dan khidmat sokongan pengguna kepada kakitangan Majlis.

9. Merancang dan menjalankan pemantauan kerja – kerja penyelenggaraan dan penambahbaikan sistem dan aplikasi yang digunapakai di Majlis

10. Melaksanakan tugas-tugas berkaitan pengurusan peralatan ICT Jabatan.