MAJLIS DAERAH PUTATAN MAJLIS DAERAH PUTATAN
BAHAGIAN PENTADBIRANBahagian Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi:

1. Menyelaras aktiviti-aktiviti jabatan.

2. Mengendalikan urusan perjawatan dan pengurusan sumber manusia.

3. Menguruskan urusan pelaksanaan gaji, kenaikan gaji dan elaun.

4. Mengendalikan semua program latihan.

5. Menguruskan urusan peperiksaan, kursus, cuti dan lain-lain.