MAJLIS DAERAH PUTATAN MAJLIS DAERAH PUTATAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN


Bahagian Kejuruteraan

FUNGSI:

1. Perancangan projek.

2. Tawaran projek.

3. Pemantauan projek.

4. Pembayaran projek.

5. Pelan bangunan.

6. Pelan kejuruteraan.

7. Permohonan building plan approval.

8. Permohonan sijil menduduki (OC).

9. Permohonan kelulusan pelan pembahagian/ penyambungan tanah.

10. Permohonan kelulusan pelan renovasi.

11. Permit pembangunan sementara.

12. Pemantauan projek.

13. Menyelenggara bangunan Majlis.

14. Menyelenggara lampu jalan dan hiasan.

15. Menyelenggara parit dan jalan.

16. menyediakan kemudahan dan peralatan taman awam.