MAJLIS DAERAH PUTATAN MAJLIS DAERAH PUTATAN
BAHAGIAN KEWANGANBahagian Kewangan

Fungsi:

1. Menguruskan penerimaan hasil-hasil Majlis.

2. Menyediakan Penyata Kewangan.

3. Menyelenggara rekod hasil yang diterima.

4. Membuat pembayaran ke atas tuntutan daripada pembekal dan kakitangan.

5. Mengurus pentadbiran kewangan Majlis.

6. Mengurus pemeriksaan harta modal dan aset alih.

7. Penilaian hartanah.

8. Pendaftaran urusan pindah hak milik pegangan / geran.

9. Tuntutan cukai pintu dan ses tanah.