MAJLIS DAERAH PUTATAN MAJLIS DAERAH PUTATAN
BAHAGIAN KESIHATAN & PERKHIDMATAN LUARBahagian Kesihatan Awam

Fungsi:

1. Memberi perkhidmatan perbandaran yang bersih dan indah.

2. Menganjurkan program-program berkaitan alam sekitar.

3. Menganjurkan program bersama masyarakat.

4. Menjalankan kerja-kerja kawalan penyakit berjangkit.

5. Menjalankan persampelan makanan dan pemeriksaan premis.

6. Menyelesaikan aduan dan isu berkaitan masalah kesihatan awam.

7. Menjalankan pemeriksaan Pasar, Tempat Awam, Tandas dan lain-lain.

8. Pengurusan sisa pepejal yang cekap.